Petra Sýkorová

Petra Sýkorová

ekonomické služby

Palackého 1168/1a
350 02 Cheb
IČ: 49772112

Informace o kanceláři Petra Sýkorová

Účetní kancelář Cheb

 

Petra Sýkorová nabízí účetní poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, rekonstrukci účetnictví a zastupování před úřady.

 

ÚČETNICTVÍ

 • Vedení zákonem předepsaných účetních knih
 • Kompletní zpracování účetnictví včetně účetní závěrky a daňového přiznání
 • Evidence DPH, záznamní povinnost
 • Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně výpočtu odpis
 • Zpracování statistických výkazů
 • Dle požadavků klienta rozbory hospodaření, podklady pro banky
 • Silniční daň, ostatní daně
 • Zastupování klienta u finančního úřadu
 • Rekonstrukce účetnictví předešlých období

DAŇOVÁ EVIDENCE

 • Peněžní deník
 • Kniha závazků a pohledávek
 • Evidence hmotného a nehmotného majetku
 • Evidence DPH; záznamní povinnost
 • Daňové přiznání
 • Silniční daň; ostatní daně
 • Přehledy o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny
 • Zastupování klienta před finančním úřadem

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

 • Daň z příjmu právnických osob
 • Daň z příjmu fyzických osob
 • DPH
 • Silniční daň
 • Daň z nemovitosti
 • Ostatní daně

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Petra Sýkorová

Palackého 1168/1a

350 02 Cheb

ẗel.+420 602 449 875

Kde nás najdete?